За нас

За нас

“От всичко писано на български език

обичам и ще обичам нашата дивна народна песен

и всичко що е откърмено от нея”.

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Пордим има собствен облик и изграден имидж  благодарение на упорития труд и себеотдаване на учители и ученици. Училището разполага с добре уредена материална база. Гордост за училището ни са кабинетите по:

 

  • общообразователни предмети – история, география, химия, биология, компютърни кабинети;
  • профилирано обучение /народна музика и хореография/ - кабинети по теоретични и практически дисциплини;
  • кабинет по БДП;
  • етнографска и арт зали;
  • интерактивна зала;
  • училищна библиотека с над 1500 тома;
  •  2 /два/физкултурни  салона;
  • 2/две/ игротеки;
  • училищен стол с над 140 места;
  •  несамостоятелно общежитие  за 60 ученика.

            СУ “Св. Св. Кирил и Методий” все повече се различава от останалите училища по микроклимата, който цари в него. Успехите на училището в учебен, извънучебен, спортен, профилиран план са видни за обществеността в гр.Пордим. Не случайно то е предпочитано училище от родители и ученици.

Бъдещето на едно училище, грубо казано, зависи от различни фактори като:

1. цялостното развитие на населеното място и синхрона на работа с общинската управа;.

2. учебно -материалната база;

3. брой ученици;

4.  качествен персонал - педагогически и непедагогически;

5.  добре осмислени цели;

6. стратегии и приоритети на училището;

7.  добрата реклама.

 

Базирайки се на всички тези фактори  СУ "Св.Св. Кирил и Методий"- гр, Пордим се очертава като едно развиващо се и проспериращо училище, което има бъдеще, тъй като гореспоменатите предпоставки съществуват реално за училището.

Правилната посока за развитието на  училището се вижда  от много добрите оценки и отзиви, които учениците получават, от честите си концертни изяви, от грамотите и дипломите - получени от участия във фестивали и конкурси, от аплодисментите и поканите, както и от желаещи ученици от цяла България да се обучават именно в СУ гр.Пордим.