1 клас - класен ръководител Ивка Мадемлиева, учител ГЦДО Лилия Цветанова

1 клас  - класен ръководител Ивка Мадемлиева, учител ГЦДО Лилия Цветанова

1 клас - класен ръководител Ивка Мадемлиева, учител ГЦДО Лилия Цветанова