НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО – ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ; модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните класове в училище и учениците от I -IV клас”/безплатна закуска/

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО – ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ; модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните класове в училище и учениците от I -IV клас”/безплатна закуска/

13.09.2021г.