Прием след VII клас за учебната 2022-2023 г.

Прием след VII клас за учебната 2022-2023 г.

Прием след VII клас за учебната 2022-2023 г.

Уважаеми родители ,

Започва приемът на ученици в първи и пети  клас за учебната 2021/2022 г.:

Първи клас - две паралелки с по 22 ученика;

Пети клас - една паралелка с 26 ученика.

ПРИЕМ  за учебната 2021/2022г.
след завършено основно образование /7 клас/:

І.Паралелка с профил: ”ИЗКУСТВА - МУЗИКА”

специалност: Народна музика

1/Народни инструменти - кавал, гъдулка, тамбура, гайда, акордеон.

2/Народно пеене

По учебен план се изучават специален предмет / народно пеене или инструмент /, солфеж и елементарна теория на музиката, анализ на музикалната литеатура, задължително пиано,хорова практика, народен оркестър.

Учениците получава солидна подготовка за кандитатстване във ВУЗ.

Срок на обучение - 5 години.

Прием - с изпит "Проверка на способностите".

Балообразуване:

*Оценката от НВО БЕЛ

*Оценката от НВО Математика

*2 пъти оценката от изпита"Проверка на способностите по музика"

*Оценката по География и икономика

*Оценката по музика

ІІ.Професионална паралелка/ ІІІ степен на професионална квалификация/:

1/професия "Техник на селскостопанска техника"

Срок на обучение – 5 години.

Прием с конкурс по документи.    

Балообразуване:

* 2 пъти оценката от НВО БЕЛ;

* 2 пъти оценката от НВО Математика;

* Оценката по Технологии

* Оценката по География и икономика

2/ професия "Танцьор"

Срок на обучения - 5 години

Прием - с конкурс по документи

Балообразуване:

* 2 пъти оценката от НВО БЕЛ

* 2 пъти оценката от НВО Математика

* Оценката по Информационни технологии

* Оценката по География

Тел. за връзка: 06513/20-70; GSM 0885188242