График за явяване на изпити на ученици , обучаващи се в СФО

График за явяване на изпити на ученици , обучаващи се в СФО

На изпити за СФО за учебната 2023/2024 г.  ще се явяват 7 / седем/ ученика, съответно в : 5, 6, 7 и 10- ти класове.