Свободни места

         
КЛАС

ПРОФИЛ"МУЗИКА"

ПРОФЕСИЯ "ТАНЦЬОР"  ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ" ПРОФЕСИЯ  " ТЕХНИК  НА  СЕЛСКОСТОПАНСКА  ТЕХНИКА"
  брой  ученици брой ученици брой ученици брой ученици
3 0 0 0
0 5 0 0
7 0 0 0
0 0 0 2
10а 9 0 0 0
10б 0 6 0 3