Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда / ОРЕС / в СУ “Св. Св. Кирил и Методий“ град Пордим чрез редуване на присъствена и неприсъствена форма на обучение.

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда / ОРЕС / в СУ “Св. Св. Кирил и Методий“ град Пордим чрез редуване на присъствена и неприсъствена форма на обучение.