Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г.

Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г.