МО на Класните ръководители

Състав на Методическото обединение на класните ръководители:

Председател: Петя Тодорова

Членове: Класните ръководители от 1 до 12 клас