3б клас - класен ръководител Боряна Неделчева;учител ГЦДО - Симона Спасова

3б клас -  класен ръководител Боряна Неделчева;учител ГЦДО - Симона Спасова

3б клас - класен ръководител Боряна Неделчева;учител ГЦДО - Симона Спасова