За ученици

Тук може да добавите разнообразна информация. В бутона може да се добави обща (уводна информация), последвана от вътрешни страници (статии или категории съдържащи статии). Във всяка страница може да добавяте богато съдържание - текстовият редактор дава възможност за цялостно форматиране на текста, прикачане на изображения, файлове, видео и други. Също така може да добавяте допълнителни изображения и файлове към всяка страница (излизащи в най-долната част на страницата).

Бутонът може да бъде показан или скрит (в случай че няма да го изполвате).

В случай че желаете може да преименувате бутона, за да използвате за друго.

...


Свободни места

ПРОФИЛ "МУЗИКА" 8а клас - 23 ученика ;9а клас - 19; 10а клас - 17 ученика, 12а клас - 10 ученика; ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ" 0,5 9б клас - 13 ученика; ; 11 клас - 3 ученика; ПРОФЕСИЯ" ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА" 0,5 9б клас - 11 ученика; 10б клас - 10 ученика ; ПРОФЕСИЯ "ТАНЦЬОР" 8б клас - 21 ученика; 0,5 - 10б клас - 7 ученика.

Научи повече

Седмична програма

Тук може да качите инфорамция, както и бихте могли да създадете вътрешни страници (статии). Във всяка страница може да качвате разнообразна информация - текстовият редактор позволява форматиране на текста, добавяне на файлове, изображения, видео и други. Също така може да качвате допълнителни изображения и файлове към всяка страница (те излизат в най-долната част на съответнатат страница). Може да добавяте неограничен брой вътрешни страници, както и да преименувате/премахнете тази примерна вътрешна страница.

Научи повече

Извънкласна дейност

Тук може да качите инфорамция, както и бихте могли да създадете вътрешни страници (статии). Във всяка страница може да качвате разнообразна информация - текстовият редактор позволява форматиране на текста, добавяне на файлове, изображения, видео и други. Също така може да качвате допълнителни изображения и файлове към всяка страница (те излизат в най-долната част на съответнатат страница). Може да добавяте неограничен брой вътрешни страници, както и да преименувате/премахнете тази примерна вътрешна страница.

Научи повече


Постижения

Тук може да качите инфорамция, както и бихте могли да създадете вътрешни страници (статии). Във всяка страница може да качвате разнообразна информация - текстовият редактор позволява форматиране на текста, добавяне на файлове, изображения, видео и други. Също така може да качвате допълнителни изображения и файлове към всяка страница (те излизат в най-долната част на съответнатат страница). Може да добавяте неограничен брой вътрешни страници, както и да преименувате/премахнете тази примерна вътрешна страница.

Научи повече