Обществен съвет

Обществен съвет

Членове на Обществения съвет:

1. Албена Петкова - председател, представител на родителите

2. Надя Веселинова - представител на родителите

3. Красимира Дочкова - представител на родителите

4. Вацка Хорозова - представител на финансиращия орган

5. Павлина Антонова - представител на работодателите


Архив