14 - 18 май - подаване на заявления за явяване на изпит "Проверка на способностите"

14 - 18 май - подаване на заявления за явяване на изпит "Проверка на способностите"