Прием

                  Необходими документи за постъпване в Първи и Пети клас в СУ"Св.Св.Кирил и Методий" град Пордим  
   

 

Заявленията и декларацията могат да бъдат изтеглени и от сайта на училището  или получени в канцеларията на училището.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Пордим.

 Прием в 1-ви и 5-ти клас за учебната 2024-2025 година

Кратка информация за приема на ученици в I клас. Срокове за подаване на документи за Първи клас: за приемане - 26.04 - 04.06.2024г. ; за записване - 06.06 - 15.06.2024г.

Научи повече


Прием след VII клас за учебната 2023-2024 г.

Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст.

Научи повече