График за провеждане на изпити на ученици, обучаващи се в СФО, септемврийска сесия за учебната2021/2022г.

График за провеждане на изпити на ученици, обучаващи се в СФО, септемврийска сесия за учебната2021/2022г.

График за провеждане на изпити на ученици, обучаващи се в СФО, септемврийска сесия за учебната2021/2022г.