Удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки, считано от 22.12.2020г. до 31.01.2021г.

Удължаване срока  на въведените временни противоепидемични мерки, считано от 22.12.2020г. до 31.01.2021г.

Удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки, считано от 22.12.2020г. до 31.01.2021г.