7 клас - класен ръководител Теодосия Кунева, учител ГЦДО Данаил Великов

7 клас - класен ръководител Теодосия Кунева, учител ГЦДО Данаил Великов

7 клас - класен ръководител Теодосия Кунева, учител ГЦДО Данаил Великов