Редуване на присъствена и неприсъствена форма на обучение

Редуване на присъствена и неприсъствена форма на обучение