Съвместно мероприятие на община пордим и СУ"Св.Св.кирил и Методий" - "Не на тормоза!"

Съвместно мероприятие на община пордим и СУ"Св.Св.кирил и Методий" - "Не на тормоза!"

Съвместно мероприятие на община пордим и СУ"Св.Св.кирил и Методий" - "Не на тормоза!"