График на поправителните изпити, септемврийска сесия

График на поправителните изпити, септемврийска сесия

График на поправителните изпити, септемврийска сесия