Профил на купувача - Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на училищен стол при СУ"Св.Св.Кирил и Методий" град Пордим