НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници" Дейност 1 Назначаване на образователни медиатори и /или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи