ИСТОРИЯ

В сърцето на Дунавската равнина се намира малкото историческо градче Пордим, наречено от Стоян Заимов „Царско село”, заради важната роля, която изиграва в преломни  за България моменти от Руско-турската освободителна война.

Тук  са били  главните квартири на  руския император Александър ІІ и неговият син княз Николай Николаевич, и на румънския княз  Карол І.

В Пордим след падането на Плевен  е заседавал Военният съвет, който решава за зимното преминаване на Стара планина. Тук е разгледан и одобрен проектът за Санстефанския мирен договор.

Едно градче с изключителни хора с чисти сърца,които се гордеят, че именно тук се намира училище, което  наричаме „Школо по българщина”.

Просветното дело в Пордим води началото си от далечната 1863 г., когато в селото идва калугер от Троянския манастир и започва да ограмотява отделни младежи. А през 1868/1869 г. за първи път се отваря училище  в казанката на дядо  Върбан Илиев Попов от Пордим. Оцеляло  в моменти трудни, но и велики за целия български народ, кога в класни стаи, кога на полето, на открито, в частни къщи или в училищна обстановка, но учебното дело в Пордим никога не е прекъсвало трайно. Защото жаждата за познание в любознателния  пордимчанин е била толкова голяма,че нищо не е могло да го пречупи. През 1882 г. започва да се строи от Общината първото самостоятелно училище. Учебните занятия в него се водят до 1905 г., когато през двора на училището е планирана и минава днешната главна улица.

Прогимназията “Кирил и Методий” се открива на 01.09.1911 г.                                         

На 23.12.1983 г. е направена първата копка на Основно училище “Кирил и Методий”. Първият корпус на училището е завършен през 1992 г. и през септември същата година в него влизат първите му ученици.

Децата на Пордим, бъдещите  градители на Нова България,  получили       заслужено най-доброто за онова време, та и до днес – своето училище,което от 17 години  наричаме”Школо по българщина”.

Пордимчани помнят,че началото на това школо е сложено преди 17 години през 1996г.,когато ОУ”Кирил и Методий” със Заповед № РД – 14-27  от 28.03.1996г. на министъра на образованието   е преобразувано в СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с преподаване на народна музика и хореография. Тогавашният кмет на община Пордим г-жа Дора Великова, директорът на училището Алексей Крумов, класният ръководител Детелин Василев, хореографът Михаил Денев и корепетиторът Янко Желязков са хората отговорни за полагане началото на профилираното обучение в град Пордим.Все люде, вярващи в тайнството на корените и чудотворната сила на безкрайната любов към българщината, които успяват да върнат вярата в чистотата на българските въжделения.Хора със сърца, пулсиращи с ритъма на песните и танците, отмерващи времето с концертен звън,разнасящи уханието на вечната народна музика.

 „Най – вярната представа, която човек може да придобие за душевността на един народ, иде от песните на тоя народ.Спре ли да пее народът песните си, спрял е да мисли, да чувства, да съществува.”

Ако разлистим пожълтелите страници на Летописната книга на  училището ще проследим човешки животи, измерващи се  с дни, месеци , години, ала животът на учителя  е свързан с безкрайността, защото делата му  продължават в бъднините. Бог помага на всички. Дарява синовете си с блага и им позволява да се прераждат, сливайки миналото , настоящето и бъдещето в едно. Ала учителят  е история, носеща се по вятъра; мъдростта,трупана през вековете; ЧОВЕКЪТ, изпратен , за да учи и напътства.

За 25 години възпитаниците от ДЮФА «Северняче» при СУ»Св.Св.Кирил и Методий» в град Пордим над 400 пъти е взривявал българската публика на концертни и конкурсни изяви, а българският трибагреник с чест е развяван многократно извън пределите на Република България в Швеция, Литва, Турция, Италия, Гърция, Македония, Румъния, за да се чуе по света силата на българския фолклор.

През 2000 г. в действие влиза и вторият корпус на училището, 320 ученика запълват класните му стаи. Врати отваря и несамостоятелно общежитие към училището. Така СУ гр.Пордим се превръща в най-голямото просветно средище за община Пордим. СУ “ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пордим е единствено по рода си в Плевенска област. В училището идват ученици от различни краища на България. Всички те са подвластни на магията на българския фолклор. Закърмени от баби, дядовци, майки и бащи, те милеят за българската народна песен и българските хора и ръченици. В песните възпитаниците ни откриват нашата история, научават за болките и радостите на народа ни в миналото, черпят самочувствие и вдъхновение. Техни водачи по пътеката на българския фолклор са преподавателите им по музика и хореография.

Детско юношески фолклорен ансамбъл “Северняче” при СУ”Свети Свети Кирил и Методий” град Пордим носи името си от 11 май 2002 г.

През 2003г. ДЮФА”Северняче” е удостоен със “Златна лира” на Съюза на българските музикални и танцови дейци за високи педагогически постижения в областта на  българския фолклор.

През 2005г. в СУ”Св.Св.Кирил и Методий” е разкрита целодневна Подготвителна група в сградата на началния курс

През 2015г. СУ”Св.Св.Кирил и Методий” става член на Секцията  на училищата с профилирано и  разширено изучаване на музика/ СУПРИМ / в РБългария,която е част  от Европейските музикални училища /ЕМУ/ и член на  Асоциацията  на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография / АУПРИХ/

              С влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/  настъпват  сериозни промени в държавния план – прием за училището. Вече не съществува профил “Изкуства“ – музика и хореография, а остава само профил “Музика“ , тъй като вече има професия „Танцьор“ и в общинските училища.

              След закриване на Професионалната гимназия „Д-р Едуард Хаскел“ в град Пордим, съвсем естествено неин правоприемник  става Средно училище “Св. Св. Кирил и Методий“ град Пордим.

Може да се каже, че всеки втори пордимчанин или човек от околностите на Плевен  е завършил  това елитно за времето си училище, създадено в миналото от американския  мисионер  д-р Едуард Хаскел и неговата съпруга.

           Така през учебната 2018/2019 година в СУ“Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Пордим , освен профилирана паралелка се разкрива и професионална, деляща се на ½  икономист в земеделското стопанство и ½ техник на селскостопанска техника.