18ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

18ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

18ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия