Информация за организация на учебния ден 2020-2021г.