3а клас - класен ръководител Иван Димитров, учител ГЦДО Симона Спасова

3а клас - класен ръководител Иван Димитров, учител ГЦДО Симона Спасова

3а клас - класен ръководител Иван Димитров, учител ГЦДО Симона Спасова