Национална програма "Осигуряване на съвраменна, сигурна и достъпна образователна среда"

Национална програма "Осигуряване на съвраменна, сигурна и достъпна образователна среда"