Обучение в ОРЕС и присъствена форма чрез ротация, считано от 23.11.2021г.