Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание, по чужд език в VII и в X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание, по чужд език в VII и в X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес, изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване с учениците от VII и X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания:

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език в VII и в  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас ще се осъществява онлайн:
        Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд език в VII и в  X клас, се извършва в срок до 8 април 2020 година. На сайта на училището са  публикувани образци  на:
•         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас,
•         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас,
•         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.
    Тези заявления трябва да се изтеглят, попълнят, подпишат, сканират и изпратят на ел. поща на училището: soupordim@abv.bg