Прием след VII клас за учебната 2024-2025 г.

Прием след VII клас за учебната 2024-2025 г.

Прием след VII клас за учебната 2024-2025 г.

План-прием в VIII клас - ТУК

https://www.ruopleven.bg/files_priem/files_15/plan_priem_8.pdf

Списък на приетите деца за тази година

Необходими документи за постъпване в СУ "Свети, Свети  Кирил и Методий" гр.Пордим

- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.
- Медицински документи – издадени от личен лекар:
     - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;

ПРОФИЛ  -  МУЗИКА

Балообразуващи предмети:
- Оценка от НВО по БЕЛ
- Оценка от НВО по Математика
- Удвоената оценка от изпита "Проверка на способностите" по музика

- Оценката по Музика от Свидетелството за основно образование

- Оценката по Компютърно моделиране и информационни технологии от Свидетелството за основно образование

ПРОФЕСИЯ  -  ИКОНОМИСТ

Балообразуващи предмети:

- Удвоената оценка от НВО БЕЛ

- Удвоената оценка от НВО Математика

- Оценката по Компютърно моделиране и информационни технологии от Свидетелството за основно образование

- Оценката по География и икономика от Свидетелствто за основно образование

ПРОФЕСИЯ  -  ТЕХНИК  НА  СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

Балообразуващи предмети:

- Удвоената оценка от НВО БЕЛ

- Удвоената оценка от НВО Математика

- Оценката по Компютърно моделиране и информационни технологии от Свидетелството за основно образование

- Оценката по Технологии и предприемачество от Свидетелството за основно образование