Удължаване на грипната ваканция до второ нареждане

Удължаване на грипната ваканция до второ нареждане


Файл

Преустановяват се учебните занятия и масови мероприятия до второ нареждане Дата 09.03.2020 Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповеди, с които нарежда: В областите Габрово и Плевен до второ нареждане: Преустановяват се учебните занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации; Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приемът и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения; Преустановяват се посещенията в детските ясли и детските градини; Преустановяват се всички масови мероприятия, вкл. спортни и културни (кина, театри, концертни зали, фитнес-зали и други, в които се събират много хора на закрито).

09.03.2020