проекти и национални програми 2018/2019г.

проекти и национални програми 2018/2019г.

1.Национална програма за по - пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст;

2.Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище"

3.Проект " Толерантни заедно"

4.Национална програма "Училищно мляко" 

5.Национална програма " Училищен плод"