6 клас - класен ръководител Виктория Паненска, учител ГЦДО - Цветелина Тодорова

6 клас - класен ръководител  Виктория Паненска, учител ГЦДО - Цветелина Тодорова

6 клас - класен ръководител Виктория Паненска, учител ГЦДО - Цветелина Тодорова

29 ученика