График на поправителните изпити на 12 клас

График на поправителните изпити на 12 клас

График на поправителните изпити на 12 клас