2 април 2023г. Избори за Народно събрание. Как гласуват ученици и студенти?

2 април 2023г. Избори за Народно събрание. Как гласуват ученици и студенти?

2 април 2023г. Избори за Народно събрание. Как гласуват ученици и студенти?

23.03.2023г.

По повод предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023г. Централната избирателна комисия организира разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите. Част от информацията е насочена към учениците, които са навършили 18 годин и ще гласуват за първи път или учат в други градове.За тях има изработен тематичен банер с линк, водещ до информация на интернет страницата на ЦИК, която подробно разяснява необходимите документи, за да упражнят правото си  на глас в населеното място, където учат.Материалите са публикувани на интернет страницата  на ЦИК в раздел"Разяснителна кампания": https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign