9 б клас - класен ръководител Даниела Величкова

9 б  клас - класен ръководител  Даниела Величкова

9 б клас - класен ръководител Даниела Величкова

18 ученика: